Om GADIP

I tider av alternativa fakta och subjektiva tolkningar av verkligheten är det viktigare än någonsin att vi hittar mötesplatser där akademin och civilsamhället möts och utbyter kunskap så att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar och livsvillkor för kvinnor och män. GADIP är en sådan mötesplats! Vi arrangerar seminarier, workshops och filmvisningar som på olika sätt lyfter fram aktuella globala samhällsfrågor med ett genusperspektiv. Alla som är intresserade av dessa frågor är varmt välkomna att bli medlemmar i GADIP och att delta i våra aktiviteter som oftast är avgiftsfria.

Ulla Björnberg ordförande

Annonser

Kollaborativt lärande för kvinnors egenmakt 12 oktober 2018

Workshop om pedagogik med fokus på migrantkvinnor

När: 12 oktober 2018 kl: 9:00-16:30

Var: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C, 413 27 Göteborg

Organisatör : GADIP Gender and Development in Practice

Anmälan: gadip.sverige@gmail.com  sista anmälningsdag 9 oktober 2018

 

Program Kollaborativt lärande för kvinnors egenmakt

Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Civilsamhället och samhällets politiska institutioner måste samverka bättre för att stärka invandrade kvinnors mänskliga rättigheter. Lång erfarenhet visar att integrationspolitiken alldeles för litet uppmärksammar invandrade kvinnors utmaningar i samhället. Många kvinnor som invandrat – som flyktingar, anhöriga till sin familj – har ofta särskilda problem som i integrationspolitiken får en undanskymd plats.
Vi anordnar en workshop som syftar till att belysa bra initiativ i kvinnoorganisationer i Sverige och att jämföra dem med initiativ i andra länder i Europa. Det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter både nationellt och mellan länder. Det gäller ekonomi, juridiska frågor, utbildning samt insatser rörande hälsa och våldsprevention.

Workshopen ingår i ett internationellt projekt : Strengthening Innovative Solutions to protect Female Migrant and Refugee Rights”. 1 De länder som medverkar i projektet ordnar arbetsmöten kring liknande teman. Kunskaper och erfarenheter som varje lands organisationer delar med sig av kommer i ett nästa steg diskuteras i så kallade Webinars, som är seminarier som organiseras av projektledningen och som samtliga deltagarna inbjuds att vara med i på nätet. Sammantaget kommer seminarierna bidra till att sprida nya idéer och kunskaper om vilka
utmaningar som invandrade kvinnor möter och visa på intressanta lösningar i integrationsverksamheten.

Vi bjuder in till ett heldagsmöte i Göteborg den 29 Maj. Föreningar som verkar för och med kvinnliga
immigranter har viktiga erfarenheter att bidra med i workshopen. Syftet är att förmedla erfarenheter av föreningars verksamhet, samverkan med samhället samt gensvar från berörda.
Vilket stöd ges från det omgivande samhället, och den nära omgivningen? Samverkan med andra föreningar och med samhället i stort.
Vi vill bjuda in dig som har erfarenheter och tankar kring din verksamhet att föra vidare till deltagare
i vår workshop. Den äger rum på hotell Eggers den 29 Maj kl 10-17. Vi bjuder på lunch och förfriskningar under dagen, men har ingen anmälningsavgift. Anmälan är bindande. Förhinder måste
anmälas senast den 27 Maj. Utebliven anmälan debiteras emellertid med 500 kr.

Jag heter Ulla Björnberg och är verksam i föreningen GADIP som står för Gender and Development in practice. I vår förening arbetar vi på att sprida och förmedla kunskaper mellan internationella
föreningar och forskare rörande migration och kvinnors villkor. Du kan läsa mer om oss på

samarbete med ABF FyrBodal

Vi ser fram emot din anmälan på länken

1 Det internationella projektet har initierats av WIDE+ (Women in Development Europé ) stöds
ekonomiskt av Open Society Founadation (OSF ). Föreningar från Belgien,
Österrike, Spanien, Serbien samt Sverige medverkar i projektet

GADIP

Egypt: Closure of the office Nazra for Feminist Studies

Brussels, 20 March 2018 (Information from EuroMed Right’s Press Release) 

Screen Shot 2018-03-22 at 5.24.05 PM

EuroMed Rights is grieved by the closure of the office of Nazra for Feminist Studies, announced by the organisation on Friday 16 March 2018. The closure is a direct consequence of the freezing of the assets of the organisation and its founder and executive director Mozn Hassan, 14 months ago, as part of case 173, also known as the NGO foreign funding case. Although Nazra will continue its activities and services through its volunteers, the inability to maintain an office is concerning, as it represents a serious blow to the feminist movement in Egypt and the presence of a safe public sphere for women, in which they can politically participate in an environment free of violence and discrimination.

EuroMed Rights’ President, Michel Tubiana, declares:

“It is a dark time for civil society organisations and women’s rightsin Egypt. The closure of the office of Nazra for Feminist Studies is yet another illustration of the way civil society is being stifled in Egypt. The Egyptian government is systematically shrinking the space for independent voices. Our organisation is very worried by this crackdown as it may result in the complete eradication of the human rights community in Egypt.

The international community needs to react!

Curtailing freedom of association as a way to punish other peaceful political voices is in complete violation of Egypt’s international commitments. Nazra’s closure is also a deep concern for all women in Egypt. Although continued by its volunteers, the work of the organisation providing support to gender equality, survivors of gender-based violence and discrimination as well as women’s presence in the public sphere will be weakened by the closure of its office.”

EuroMed Rights addresses its solidarity to all Nazra’s volunteers, who will continue working to promote women’s rights in Egypt. We call on the international community to strengthen its support towards independent civil society organisations, including those defending and promoting women’s rights in Egypt. In particular, the European Union and the member states must take into account in their bilateral relations with Egypt those practices that systematically violate the most fundamental democratic norms and prevent the existence of an independent civil society. Mozn Hassan’s case needs to be urgently addressed with Egyptian authorities. The harassment and intimidation of human rights and women’s rights defenders, including through arbitrary arrests, interrogations, travel bans and asset freeze need to stop immediately.

euromed  Visit www.euromedrights.org 

Rättvisa för Marielle Franco

Här delar vi kampanjen som redan finns på nätet!

Screen Shot 2018-03-20 at 7.04.59 PM

Denna gång var det feministen, hbtq‐aktivisten, vänsterpolitikern och kanske framför allt de svarta kvinnornas röst, Marielle Franco. Hon avrättades på väg från ett politiskt möte om det eskalerande våldet i Brasilien. I synnerhet polisens och militärernas dödliga våld i Rio de Janeiro, riktat mot de fattiga, mot arbetarklassen, mot afrobrasilianer, är vad Marielle Franco påtalade. Hon sköts med nio skott genom en bilruta, en vecka efter internationella kvinnodagen. 

Sedan landets första folkvalda kvinnliga president avsattes av en kupp har statlig förföljelse på människorätts‐ och jordrättsaktivister eskalerat i landet. I och med gårdagens avrättning, på öppen gata, med tydligt politiskt motiv, tog repressionen och den antidemokratiska utvecklingen ännu ett steg i fel riktning! 

Vi som undertecknar det här uppropet kräver att den svenska regeringen fördömer mordet på Marielle Franco och sluta agera som om Brasilien var en demokrati. Förföljelse och mord på människorätts‐ och jordrättsaktivisterna i Brasilien visar att landet inte längre kan betraktas som en demokrati, där kvinnornas, demokratiska aktivister och i synnerhet mänskliga rättigheter respekteras. Dessa kränks dagligen.

En feministisk utrikespolitik bör handla om annat än att sälja vapen! En feministisk utrikespolitik bör inte vara tyst när demokratiska aktivister och regimkritiska politiker avrättas på öppen gata. Vi ser en utveckling i Brasilien som inom flera områden inte är förenlig med demokrati och de mänskliga rättigheter som brasilianska folket förtjänar, med den historia de nyss lämnat bakom sig av militärdiktatur. 

Vidare kräver vi från brasilianska myndigheterna rättvisa för Marielle Franco och de andra människorättsaktivisterna som mördats i landet sedan Michel Temer genom en kupp kom till makten. 

Aktivisterna, regimkritiska folkvalda och demokratiska krafter i Brasilien behöver internationell solidaritet i detta nu. Om vi inte kraftfullt reagerar och agerar mot antidemokratiskt, misogynt, homofobiskt och rasistiskt våld, var det än uppstår, riskerar vi att fler regimkritiska röster går samma öde till mötes. 

Somos todas Marielle!
We are all Marielle!
Vi är alla Marielle! 

Skriv under och sprid uppropet! 

Klicka här för att läsa kampanjen i deras hemsida

marielle

Haz click aquí para leer en español 

Click here to read in English