Lecture 13 May 18.00: Brazil – A Backlash for Womens Rights?

Welcome to the open lecture on Brazil: a backlash regarding social rights and particularly women’s rights?

Brazil, one of the most progressive countries since the beginning of the 21st century is going through dramatic changes with the newly elected government of extreme right. What is happening to human rights and specifically to women’s rights?

The lecture is given by Dr. Cristina Wolff, professor at the Federal University of Santa Catarina, Brazil, specialised in History, Gender and Social Movements.

The lecture is located in Lecture hall 220, Annedalseminarium, Seminariegatan 2, Campus Linné, Gothenburg.

See the event on Facebook here: https://www.facebook.com/events/277420579878840/

The lecture is in English with possibility of translation to Spanish.

Rapport från Workshop om Fairtrade och Genus

Den 30 november 2018 organiserade GADIP en workshop om Fairtrade och genus. Workshopen ägde rum på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, med totalt 11 närvarande. Deltagarna var representanter från olika aktörer som arbetar med Fairtrade och rättvis handel i Göteborg, och syftet med workshopen var att diskutera hur intresset för Fairtrade kan ökas, hur rättvis handel påverkar kvinnor som konsumenter och producenter och hur vi kan arbeta för att främja rättvis handel som styrker kvinnor i de olika leden. Nu finns rapporten att läsa på både svenska och engelska.

On 30th November 2018, GADIP organised a workshop on Fairtrade and gender. The workshop was held at the School of Global Studies at the University of Gothenburg, and there was a total of 11 participants. The invited participants were representatives from different actors working with Fair Trade1 in Gothenburg; the aim of the workshop was to discuss how to increase interest in Fair Trade, how Fair Trade impacts women as consumers and producers and how we can work to promote Fair Trade that empowers women in all different stages of trade. Nu finns rapporten att läsa på både svenska och engelska.

Lecture 11 april 18.00: Women as actors in conflict – the case of Kashmir in India

Welcome to the open lecture on ”Women as actors in conflict – the case of Kashmir in India” given by Professor Swati Parashar.

Swati is an Associate Professor at the School of Global Studies, University of Gothenburg. Swatis research interests are in critical security and war studies, feminist and postcolonial international relations, women militants and combatants, gender, violence and development in South Asia.

Find the lecture: The lecture will take place at Campus Haga in the lecture hall named ”Sappören”. Go in from the entrance at Sprängkullsgatan 25. See the map linked for further details.
https://samfak.gu.se/digitalAssets/1459/1459529_orienteringsfolder-haga-13.pdf

Årsmöte GADIP 28 mars 2019

Välkomna på årsmöte med GADIP!
Den 28 mars 2019, kl 17.00 – 19.00
Lokal: Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg.
Rum: 304.

Under årsmötet kommer Hauwa Mahdi från Institutionen för Globala Studier att hålla ett föredrag ”Gender, Women and the Political Situation in Nigeria” om genus, kvinnor och det politiska läget i Nigeria.

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande att årsmötet är behörigen utlyst
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
9. Föredragande av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkningen
10. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
11. Föredragande av verksamhetsplan och budget
12. Inkomna motioner till årsmötet
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Årsmötet avslutas

Samtliga handlingar skickas till medlemmar inför mötet.

Betalande medlemmar har rösträtt under mötet.

Bli medlem eller uppdatera ditt medlemskap genom att betala medlemsavgift: 100kr/år till Bg 354-3295
Ange ditt namn och kontaktuppgifter. .

Internationella kvinnodagen 2019

Årets Internationella kvinnodag firades tillsammans med ett antal andra föreningar från nätverket Kvinnokedjan, samt ett hundratal besökare på Frilagret i Göteborg. Under 53117790_1253209118164535_2095585359139176448_ndagen njöt vi av dans, föreläsningar, filmvisning, och mycket mer! GADIP var med under dagen med informationsbord med material från tidigare workshops och evenemang samt information om kommande aktiviteter.

GADIPs Vice-ordförande Edmé Dominguez spenderade Kvinnodagen i Spanien, där demonstrationerna var enorma. De har varit mycket stora demonstrationer i de flesta städer och en allmän strejk utlystes. De stora fackföreningar i landet har sagt att upp till 70 % av sina medlemmar har strejkat. De flesta skolor och universitet i landet har stängt. Demonstrationen i Granada, liten stad av kring 350 000 invånare har samlat kring 15-20 000 demonstranter. Feministiska mobiliseringar i Spanien är de största i Europa.

 

 

 

Invitation to first webinar ”Women’s Agency tackling Violence against migrant and refugee Women”, co-organized by WIDE+, 21 February 2019, 3.00-4.30 PM

This webinar is the first of three webinars:

o    28 March 2019: Counter Voices of migrant and refugee Women against neo-right Populism.

o    4 April 2019: A Feminist perspective on migrant and refugee Women in the Economy.

It is part of the project: ”Strengthening Innovative Solutions to Protect Female Migrant and Refugee Rights”, organized by WIDE+, Atina, KULU Women and Development, Calala Women’s Fund, GADIP, Latin American and Caribbean Women Network, and others. It is supported in part by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Human rights Initiative of the Open Society Foundations.

Follow this link to  register: https://zoom.us/webinar/register/WN_FmDcjTfmTDCv0deLw6oejA

Moderator: Daniela Fontaine López, communications officer at Calala Women’s Fund.

Speakers: 

Skärmavbild 2019-02-20 kl. 12.42.32