Utvecklingsform 2019

Sida organised the Development Forum earlier this month, with equality and gender rights high on the agenda. Take part in the highlights of the forum trough the following link: https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/pa-gang/Avslutade-konferenser/utvecklingsforum-2019/

Our chairman Edme Dominguez took part in the discussion organised by Kvinna till Kvinna titled ”Financing for Gender Equality – how can international financial institutions be an ally in strengthening women’s rights?”. The talk brought up that more organisations today are working with gendered issues, however that greater financial literacy within grass root organisations are needed to create further change.

”The key is to bridge the gap between international financial institutions and the civil society organizations.” – Edmé Dominque

The discussion was based on a report by Kvinna till Kvinna on how International Financial Institutions interact with gender equality and civic space and how do they contribute to gender equality. You can find the report here: https://kvinnatillkvinna.org/2019/10/01/maintaining-a-role-for-womens-organizations-in-international-development-finance/

Farväl välkommen hem av Marina Andersson

Marina är kristen Assyrier/Syrian från Turkiet och kom till Göteborg sommaren 1985. Hon vet vad det innebär att bryta upp och byta land, att skiljas ifrån sin familj och sin mormor som blev kvar därför att myndigheter i Europa inte räknade henne tillhöra kärnfamiljen. Marina har skrivit boken ”Farväl! Välkommen hem. Hon berättar om sin livsresa, om förluster men också om vinster, hur hon med bara fem års skolbakgrund från sitt hemland började läsa till sjuksköterska, hur hon integrerade sig i svenska samhället och inbjuder till samtal.