CANCELLED! Please note this lecture has been cancelled due to unforeseen circumstances.

Lecture 20 May 15.00: 70 years of Palestinian women´s activism-where to?

Welcome to the open lecture on the Palestinian women`s movement. The lecture will provide a historical overview of the Palestinian women`s movement and its transformations from the 1930 and onwards. The lecture will also deal with the emerging of feminist NGOs and an increase of political space.

The lecture is given by professor Islah Jad, from Birzeit University, Palestine who is one of the most prominent figures in gender studies and Palestine.

The lecture will be located at Annedalseminariet in room 204 at the School of Global Studies, Seminariegatan 1A.

The lecture is open for all and free of charge.

See the event on Facebook here: https://www.facebook.com/events/2307472436202466/

Follow this link to sign up: https://bit.ly/2Dlx9AS

Lecture 13 May 18.00: Brazil – A Backlash for Womens Rights?

Welcome to the open lecture on Brazil: a backlash regarding social rights and particularly women’s rights?

Brazil, one of the most progressive countries since the beginning of the 21st century is going through dramatic changes with the newly elected government of extreme right. What is happening to human rights and specifically to women’s rights?

The lecture is given by Dr. Cristina Wolff, professor at the Federal University of Santa Catarina, Brazil, specialised in History, Gender and Social Movements.

The lecture is located in Lecture hall 220, Annedalseminarium, Seminariegatan 2, Campus Linné, Gothenburg.

See the event on Facebook here: https://www.facebook.com/events/277420579878840/

The lecture is in English with possibility of translation to Spanish.

Rapport från Workshop om Fairtrade och Genus

Den 30 november 2018 organiserade GADIP en workshop om Fairtrade och genus. Workshopen ägde rum på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, med totalt 11 närvarande. Deltagarna var representanter från olika aktörer som arbetar med Fairtrade och rättvis handel i Göteborg, och syftet med workshopen var att diskutera hur intresset för Fairtrade kan ökas, hur rättvis handel påverkar kvinnor som konsumenter och producenter och hur vi kan arbeta för att främja rättvis handel som styrker kvinnor i de olika leden. Nu finns rapporten att läsa på både svenska och engelska.

On 30th November 2018, GADIP organised a workshop on Fairtrade and gender. The workshop was held at the School of Global Studies at the University of Gothenburg, and there was a total of 11 participants. The invited participants were representatives from different actors working with Fair Trade1 in Gothenburg; the aim of the workshop was to discuss how to increase interest in Fair Trade, how Fair Trade impacts women as consumers and producers and how we can work to promote Fair Trade that empowers women in all different stages of trade. Nu finns rapporten att läsa på både svenska och engelska.

Lecture 11 april 18.00: Women as actors in conflict – the case of Kashmir in India

Welcome to the open lecture on ”Women as actors in conflict – the case of Kashmir in India” given by Professor Swati Parashar.

Swati is an Associate Professor at the School of Global Studies, University of Gothenburg. Swatis research interests are in critical security and war studies, feminist and postcolonial international relations, women militants and combatants, gender, violence and development in South Asia.

Find the lecture: The lecture will take place at Campus Haga in the lecture hall named ”Sappören”. Go in from the entrance at Sprängkullsgatan 25. See the map linked for further details.
https://samfak.gu.se/digitalAssets/1459/1459529_orienteringsfolder-haga-13.pdf

Årsmöte GADIP 28 mars 2019

Välkomna på årsmöte med GADIP!
Den 28 mars 2019, kl 17.00 – 19.00
Lokal: Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg.
Rum: 304.

Under årsmötet kommer Hauwa Mahdi från Institutionen för Globala Studier att hålla ett föredrag ”Gender, Women and the Political Situation in Nigeria” om genus, kvinnor och det politiska läget i Nigeria.

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande att årsmötet är behörigen utlyst
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
9. Föredragande av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkningen
10. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
11. Föredragande av verksamhetsplan och budget
12. Inkomna motioner till årsmötet
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Årsmötet avslutas

Samtliga handlingar skickas till medlemmar inför mötet.

Betalande medlemmar har rösträtt under mötet.

Bli medlem eller uppdatera ditt medlemskap genom att betala medlemsavgift: 100kr/år till Bg 354-3295
Ange ditt namn och kontaktuppgifter. .