”The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration, and democracy”

TheEuropeWeWant-frontpage

Publication

“The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration, and democracy“

November 2018

Edited by WIDE 

Availability: online

Download: http://www.wide-netzwerk.at/images/publikationen/2018/TheEuropeWeWant-FeministApproaches-Migration.pdf 

or https://wideplusnetwork.files.wordpress.com/2018/11/wide-europe.pdf

More information / press release: 

http://www.wide-netzwerk.at/index.php/international/365-wide-publication-the-europe-we-want 

This WIDE publication discusses issues around gender and migration in Europe, with a special focus on challenges in Spain, Austria, Poland, Belgium and Sweden. It is the result of a two years project supported through the Erasmus+ programme of the European Union, and it is meant to serve as a resource for adult educators and the interested public. 

*Project partners:

WIDE – Entwicklungspolitisches Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven (Austria)

www.wide-netzwerk.at 

CEIM – Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (Spain)

www.ceim.eu 

Le Monde selon les femmes (Belgium)

www.mondefemmes.be 

GADIP – Network Gender and Development in Practice (Sweden)

www.gadip.se 

Karat Coalition (Poland)

www.karat.org 

In cooperation with:

WIDE+ – Women in Development+ 

https://wideplus.org 

Annonser

Filmvisning: Llévate mis Amores

Torsdag den 22 november visar vi filmen Llévate mis Amores, en dokumentär som visar kvinnorna i byn La Patrona, Mexiko, som ligger nära det tågspår från Centralamerika som för många migranter norrut till USA.

Anmälan görs till gadip.sverige@gmail.com

Llévate mis Amores dokumentären2

On Thursday the 22nd of November, GADIP is screening the Movie ‘Llévate mis Amores’, a documentary that tells the stories of the women in the village La Patrona, a Mexican village that is situated by the tracks of a train from Central America that brings manu migrants North to the U.S.
Register by email to gadip.sverige@gmail.com

 

Kollaborativt lärande för kvinnors egenmakt 12 oktober 2018

Workshop om pedagogik med fokus på migrantkvinnor

När: 12 oktober 2018 kl: 9:00-16:30

Var: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C, 413 27 Göteborg

Organisatör : GADIP Gender and Development in Practice

Anmälan: gadip.sverige@gmail.com  sista anmälningsdag 9 oktober 2018

 

Program Kollaborativt lärande för kvinnors egenmakt

Workshop about pedagogy with focus on migrant women

When: 12th October 2018

Where: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C, 413 27 Göteborg

Organisation: GADIP Gender and Development in Practice

Resiter: gadip.sverige@gmail.com

 

Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Kvinnornas röster:civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.

Civilsamhället och samhällets politiska institutioner måste samverka bättre för att stärka invandrade kvinnors mänskliga rättigheter. Lång erfarenhet visar att integrationspolitiken alldeles för litet uppmärksammar invandrade kvinnors utmaningar i samhället. Många kvinnor som invandrat – som flyktingar, anhöriga till sin familj – har ofta särskilda problem som i integrationspolitiken får en undanskymd plats.
Vi anordnar en workshop som syftar till att belysa bra initiativ i kvinnoorganisationer i Sverige och att jämföra dem med initiativ i andra länder i Europa. Det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter både nationellt och mellan länder. Det gäller ekonomi, juridiska frågor, utbildning samt insatser rörande hälsa och våldsprevention.

Workshopen ingår i ett internationellt projekt : Strengthening Innovative Solutions to protect Female Migrant and Refugee Rights”. 1 De länder som medverkar i projektet ordnar arbetsmöten kring liknande teman. Kunskaper och erfarenheter som varje lands organisationer delar med sig av kommer i ett nästa steg diskuteras i så kallade Webinars, som är seminarier som organiseras av projektledningen och som samtliga deltagarna inbjuds att vara med i på nätet. Sammantaget kommer seminarierna bidra till att sprida nya idéer och kunskaper om vilka
utmaningar som invandrade kvinnor möter och visa på intressanta lösningar i integrationsverksamheten.

Vi bjuder in till ett heldagsmöte i Göteborg den 29 Maj. Föreningar som verkar för och med kvinnliga
immigranter har viktiga erfarenheter att bidra med i workshopen. Syftet är att förmedla erfarenheter av föreningars verksamhet, samverkan med samhället samt gensvar från berörda.
Vilket stöd ges från det omgivande samhället, och den nära omgivningen? Samverkan med andra föreningar och med samhället i stort.
Vi vill bjuda in dig som har erfarenheter och tankar kring din verksamhet att föra vidare till deltagare
i vår workshop. Den äger rum på hotell Eggers den 29 Maj kl 10-17. Vi bjuder på lunch och förfriskningar under dagen, men har ingen anmälningsavgift. Anmälan är bindande. Förhinder måste
anmälas senast den 27 Maj. Utebliven anmälan debiteras emellertid med 500 kr.

Jag heter Ulla Björnberg och är verksam i föreningen GADIP som står för Gender and Development in practice. I vår förening arbetar vi på att sprida och förmedla kunskaper mellan internationella
föreningar och forskare rörande migration och kvinnors villkor. Du kan läsa mer om oss på

samarbete med ABF FyrBodal

Vi ser fram emot din anmälan på länken

1 Det internationella projektet har initierats av WIDE+ (Women in Development Europé ) stöds
ekonomiskt av Open Society Founadation (OSF ). Föreningar från Belgien,
Österrike, Spanien, Serbien samt Sverige medverkar i projektet

GADIP